Ночной режим

ВСЕ НОВОСТИ

В Азербайджане опубликован список запрещенной религиозной литературы - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане опубликован список запрещенной религиозной литературы - ЭКСКЛЮЗИВ
# 05 мая 2014 08:53 (UTC +04:00)

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, в республике в последнее время регулярно проводились операции по предотвращению опасных религиозных течений. В ходе этих операций было конфисковано большое число религиозной литературы, пропагандирующей различные религиозные течения и движения.

В правоохранительных органах также сообщили, что всю конфискованную во время операций религиозную литературу составляют запрещенные Госкомитетом по работе с религиозными структурами книги, их ввоз в Азербайджан также запрещен. Несмотря на это, лица, пропагандирующие различные религиозные движения, нелегально завозят их в страну и распространяют.

Правоохранительные органы представили АПА список запрещенных самых радикальных и опасных религиозных изданий:

“Bağdad alimlərinin bəhsi” (автор: Магафил-Ибн Атийа)

“Bir yəhudi fitnəsinin nəticələri”

“Doğru olanlarla birgə” (автор: Мухаммед Тиджани Самави)

“Pişəvəri gecələri” (автор: Сеид Мухаммед Мусави-Ширази)

“Sünnilik” (автор: Абдуррахман)

“Vəhhabiliyin ayinlər” (автор: Джафар Субхани)

“Yehova müasir xalqı”

“Müqəddəs kitaи – Əhdi-Ətik”

“Gözətçi gülləsi”

“Yehova Allahın padşahlığını bəyan edir”

“Risaleyi Nur”

“Vəhhabiyyət iki yol arasında” (автор: Шейх Насир Мекарин Ширази)

“Vəhhabi Firqəsi” (автор: Сеид Мухаммед Хасан Газвини)

“Peyğəmbərin haqq canişini kimdir?” (автор: Ахмед Ассаднажат)

“Qərb dinində - Aşurayadək” (автор: Сеид Кязым Перпенджи)

“Cəməl müharibəsi” (автор: Джафар Субхани)

“Günahın acısı” (автор: Хашим Расули)

“Zühur əsri” (автор: Али Курану)

“Böyük dini rəhbərin həyat və fəaliyyəti”

“İlahi ədalət”

“Sülid din”

“Seyid Mürtəza Müctəhidi”

“Ali İmran”

“Bir dəstə gül”

“İmam əsgərin həyatı”

“Musa Kaziminin həyatı”

“İmam Rzanın həyatı”

“Şiə və əsassız ittihamlar” (автор: Сеид Садиг Ширази)

#
#

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ